Sayfa yükleniyor

Yükleniyor...

28 KASIM 2022 - PAZARTESİ
08:00 - 09:30 Kayıt- Karşılama
9.30 – 10.00 Açılış Konuşmaları
10.00 – 10.30 Davetli Konuşmacı:
Prof. Dr. Hafzüllah Aksoy (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Gediz ve Küçük Menderes Havzalarına Kuraklık Bağlamında Genel Bir Bakış
10.30 – 10.45 Ara
10.00 – 10.30 Davetli Konuşmacı:
Prof. Dr. Şebnem Elçi (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Gediz Havzası’nın İzmir için Önemi
Alim Murathan
10.45 – 11.05
Gediz Havzası Kuraklığı Çözüm Önerileri
Emine Erdem Cingöz*, Yüksel Abalı
11.05 – 11.25
Gediz Deltası ve Çevresi İçin Taşkın Riski Analizi
Hande Gündel*, Ayşe Kalaycı Önaç
11.25 – 11.45
Gediz Havzası Yeraltı Suyu Kaynaklarının Miktar ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi
Alper Baba, Celalettin Şimşek*, Orhan Gündüz, Alper Elçi, Alim Murathan
12.05 – 12.25
12.25 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.00 Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi (Hacettepe Üniversitesi)
Su Kaynakları Sürdürülebilir Yönetimi Kapsamında Kentsel Su Yönetim Planları ve 2030 Hedefleri
14.00 – 15.40 Oturum 2: Su Kaynakları
II Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Orhan Gündüz (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Gediz Grabeni Jeotermal Kullanımında Güncel Durum
Hüseyin Uytun*, Taygun Uzelli, Alper Baba
14.00–14.20
Alaşehir-Sarıgöl Alt Havzası Alüvyal Akiferi İçin Uzaktan Algılama Verileri Destekli Yeraltı Suyu Besleniminin Tahmini
Elif Aysu Batkan*, Barış Çaylak, Ali Hakan Ören, Alper Elçi
14.20–14.40
Yönetilebilen Yeraltısuyu Depolama Projesi Adem Büyükköprü 15.30-15.40
Gediz Havzası Yaşamsal Kararlar
Şener Kilimcigöldelioğlu
15:20–15:40
15.40 – 15.55 Ara
15.55 – 16.25 Davetli Konuşmacı:
Assist. Dr. Eban Z. Bean (Florida Üniversitesi)
Amending Compacted Urban Soils with Compost for Water Conservation In Florida, USA
16.25 – 17.45 Oturum 3: Tarım ve Planlama
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Çoklu Krizler ve Belirsizlikler Çağında Havza Planlaması için Yeni Bir Paradigma Arayışı: Gediz Havzası Örneği
Koray Velibeyoğlu, Adnan Kaplan*
16.25 – 16.45
Tarımda Su Krizi Farkındalığı
Selma Demirtaş*, Metin Göksel Akpınar
16.45 – 17.05
Ege Bölgesinde Sulama Yönetiminin Geliştirilmesi İçin Performans Göstergeleri
Fırat Arslan*, Demetrio Antonio Zema
17.05 – 17.25
Üzüm İşleme Sektöründe Su Kullanımının Azaltılmasına Yenilikçi Bir Çözüm Önerisi Olarak Proses Atıksularının Yeniden Kullanımı: Gediz Örneği
Yağmur Gören Kara*, Alper Özmumcu, Alper Baba, Orhan Gündüz
15:20 – 15:40

29 KASIM 2022 - SALI
08.45 – 09.45 Kayıt - Karşılama
9.45 – 10.15
Davetli Konuşmacı:
Prof. Dr. İhsan Bülent Okur (Ege Üniversitesi)
Gediz Havzası Toprakları ve Gediz Nehri
10.15 – 10.30 Ara
10.30 – 11.50 Oturum 1: Kirlilik
Oturum Başkanı:
Dr. Hale Demirtepe (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Gediz Havzası Sularında Nitrat Kirliliği
Yusuf Kurucu
10.30 – 10.50
Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes Nehirlerinde Kirlilik Çalışmaları
Orkide Minareci
10.50 – 11.10
İlk Yağış Miktarındaki Ağır Metallerin Tayini
Yasin İlhanlı*, Erman Ülker
11.10 – 11.30
İklim Değişikliği Sürecinde Su Kıtlığı Etkilerini Azaltma Önlemi Olarak İki Akdeniz Ülkesinde (Türkiye-Tunus) Arıtılmış Sanayi Atıksuyunun Yeniden Kullanımının Yönetimi: Trust Projesi (Torbalı-Fetrek Havzası, İzmir)
Melis Somay-Altaş*, Alper Elçi, Anıl Küçüksümbül, Fatmanur Çakır, Çiğdem Eryılmaz-Saylan
11.30 – 11.50
11.50 - 13.00 Öğle Yemeği
13.00 – 13.30
Davetli Konuşmacı:
Prof. Dr. Orhan Gündüz (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Su Stresi Altındaki Marmara Gölü’nün Hidrometeorolojik Durumu ve Dinamik Arazi Kullanımının Analizi
13.30 – 15.10 Oturum 2: Sürdürülebilirlik I
Oturum Başkanı:
Doç Dr. Melis Somay Altaş (Dokuz Eylül Üniversitesi)
2021 Yılı Gediz Deltası Kuş Araştırma ve İzleme Çalışmaları
Ahmet Kaya*, Adem Akyol, Burçin Yaraşlı, Şafak Arslan
13.30 – 13.50
Yeraltı Sularının Aşırı Kullanılmasından Dolayı Alansal Oturmanın Piyezometrik Seviyelerdeki Değişim ile İlişkisinin İncelenmesi
Barış Çaylak*, Ali Hakan Ören, Elif Aysu Batkan, Alper Elçi, Carolina Guardiola-Albert, Guadalupe Bru,Pablo Ezquerro, Roberto Tomás, María Inés Navarro-Hernández
13.50 – 14.10
Hydrus Modeli Kullanılarak Yeraltısuyu Besleniminin Tahmini: Alaşehir Alt Havzası Örneği, Batı Anadolu
Serhat Tonkul*, Alper Baba, Celalettin Şimşek, Seda Durukan, Ali Can Demirkesen, Gökmen Tayfur
14.10 – 14.30
Azrak Havzası (Ürdün) İçin CBS ile Yeraltı Suyu Besleniminin Tahmini
Alsharifa Hind Mohammad*, Khaldoun Shatanawi, Alper Elçi
14.30 – 14.50
Jeotermal Enerji Santralleri Çevresinde Algılanan Yaşam Kalitesi: Sosyo-Mekansal Analiz ve Subjektif Değerlendirmelere Dayalı Entegre Bir Yaklaşım, Alaşehir Örneği
Gamze Altındaş*, Koray Velibeyoğlu
14.50 – 15.10
15.10 – 15.25 Ara
15.25 – 15.55
Davetli Konuşmacı:
Dr. Esen Momol (Florida Üniversitesi)
Florida-Friendly Landscaping™: Suyun Korunması ve Su Kalitesinin Korunması için Halk Eğitim Programı
15.55 – 17.35 Oturum 3: Sürdürülebilirlik II
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Deniz Gerçek (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
SALON - I
15.55 – 17.35 Paralel Oturum: STK’lar
Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Hatice Eser Ökten (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
SALON - II
Mavi Altyapının / Su Yüzeylerinin Kentsel Isı Adası Etkisinin Azaltılmasına Katkıları; İzmir Örneği
Gökçe Gönüllü Sütçüoğlu*, Ayşe Kalaycı Önaç
GEMA VAKFI Sunucu, Konu 15.55 – 16.15
Azerbaycan’da Abşeron Göllerinin Ekolojik Durumunun Değerlendirilmesi (Gala Gölü Örneği)
Hajiyeva Sevinj, Aliyeva Tarana, Mustafayev Islam, Bilgehan Nas*
Çevre Mühendisleri Odası Sunucu, Konu 16.15 – 16.35
Bodrum Yarımadası’nda Yağmursuyu Yönetimine Yönelik Yerel Su Mirasları Işığında Çağdaş Doğa-Temelli Bir Yaklaşım
Fatma Öykü Çömez*, Nicel Yılmaz Saygın
Jeoloji Mühendisleri Odası Sunucu, Konu 16.35 – 16.55
Karaburun Yarımadası’nda Evsel Su Tüketimi
Şevval Meral*, Deniz Gerçek
Ziraat Mühendisleri Odası Sunucu, Konu 16.55 – 17.15
İZDOĞA Sunucu, Konu 17.15 – 17.35
17.35 – 18.05
Davetli Konuşmacı:
Doç. Dr. Mark Clark (Florida Üniversitesi)
18.05 – 18.15 Kapanış

30 KASIM 2022 - ÇARŞAMBA
08.30 – 17.30 Gediz Teknik Gezi
Tur Rehberi: Şener Kilimcigöldelioğlu (GEMA)
Sabancı Kültür Merkezi Önü – Konak (İzmir) 08:00
Kula 10.30 – 11.30
Demirköprü Barajı 11.30 – 12:00
Öğle Yemeği 12:30 – 13:30
Gölmarmara 13:30 – 15:00
Yılmazköy 15:20 – 15:50
Salihli, Çamur Hamamı 15:20 – 15:50
Ahmetli Regülatörü 16:40 – 17:00
Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi 17:30 – 18.00