Uluslararası Gediz ve Ege Nehir Havzaları Sempozyumu (GEDİZSEM2022)

SEMPOZYUM HAKKINDA
Batı Anadolu’dan doğup Ege Denizi’ne dökülen nehir havzaları, verimli kaynakları sayesinde tarım ve sanayi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. GEDİZSEM2022, Ege Nehir Havzaları kaynaklarını ortak değer olarak kabul eden kamu ve özel sektörden tüm paydaşların katılım gösterebileceği, başta Gediz Havzası olmak üzere diğer Ege Nehir Havzaları kaynaklarının sorunları ve güncel bilimsel çalışmaların ele alınacağı bir sempozyum olacaktır.

Sempozyumda; başta Gediz Havzası olmak üzere Ege Denizi’ne dökülen havzalarımızın sürüdürülebilirliğine yönelik izlenecek stratejiler, su havzası yönetiminde eşgüdüm ve katılımcılığın güçlendirilmesine yönelik kurumsal ve yasal düzenlemeler, farklı kurum ve kuruluşlarca su havzalarında yürütülen havza yönetim planlaması ve uygulamalarına yönelik çalışmalar, havza bilgi tabanının, izleme ve değerlendirme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve havza yönetimi için ortak bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına yönelik stratejiler ele alınacaktır. Bununla birlikte, havza kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği, havzalarda alternatif projeler ve uygulamaların ekolojik, ekonomik ve sosyal maliyetlerinin ve faydalarının (içsel ve dışsal etkilerin) değerlendirilmesi konularına değinilecektir. Bu sempozyumun havzalar ile ilgili kurum, kuruluş ve paydaşların eşgüdümlü ve katılımcı çalışmaları ile gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, bilgi paylaşımı sağlanması ve araştırmacıların gerçekleştirecekleri sunumlar sayesinde katılımcıların kaynakların sürdürülebilirliği konusunda son gelişmelerden haberdar edilmesi hedeflenmektedir.

GEDİZSEM2022’ye değerli katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.
Prof. Dr. Alper BABA Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Hülya YÜCEER Sempozyum Başkan Yardımcısı
Dökümanımızı okudunuz mu?
Sempozyumumuza dair içeriklere incele butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. İNCELE